• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
İçme Suyu Depolarının Rehabilitasyonu ve Scada Sistemi

1.    Proje Adı : İçme Suyu Depolarının Rehabilitasyonu, Geliştirilmesi ve Merkezi Sistemle İzlenmesi Projesi.

2.    Konusu : İçme suyu depolarının rehabilitasyonları yapılarak su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve merkezi sistem ile uzaktan izlenmesi.

3.    Amacı : İçme suyu depolarındaki kayıp ve kaçakların %100 oranında azaltılmak, kalite standartlarına uygun olarak arıtılmış içme suyunu tüketicilere kalitesini koruyarak sürekli ve yeterli şekilde ulaştırılması yoluyla bölgenin su kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına katkıda bulunmak.

4.    Kapsamı : İçme suyu arıtma tesisinde kurulan Scada merkezi ile tüm depoların su seviye bilgileri, enstrümanların durum ve arıza bilgilerinin anlık olarak izlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca Merkez’deki 14 adet depo ve 2 maslağın gerekli sızdırmazlıkları sağlanmış ve depolar rehabilite edilmiştir. Projenin ikinci adımında ise,  depo girişlerine monte edilen otomatik vanalar ile depo seviyeleri kontrol altına alınarak depo taşkınları giderilmiştir. Bu çalışmalar dahilinde depo vana manevra odalarında kullanım ömrü bitmiş vana ve boru aksamı yeniden dizayn edilmiştir. Proje, tüm depolarda kurulan haberleşme istasyonları ile proses noktaları kontrol edilerek proses bilgilerini tüm sistemin izlendiği ve bilgilerin toplandığı Ana kontrol kumanda merkezine (SCADA) iletildiği bir otomasyon sistemiyle çalıştırılmıştır. Aynı zamanda projede SCADA merkezi için öngörülen binanın böyle bir teknoloji için yetersiz kalacağı düşünüldüğünden tesis idare binasında modernizasyon yapılmış ve Karadeniz İllerinin hiç birinde olmayan bir su takip ve izleme sisteminin kurulması sağlanmıştır. Otomasyon sistemi ile debi, depo seviyesi, güvenlik alarmı ve enstrümanlara ait arıza durum bilgileri SCADA Merkezinden anlık olarak izlenerek, oluşabilecek arıza durumlarında müdahalede gecikme yaşanmadan su kesintileri ve gelir kayıpları en aza indirgenmiştir.

5.    Önemi : Yapılan rehabilitasyon ve izleme işlemleri sayesinde kayıp-kaçak su oranı azaltılarak su tasarrufu elde edilmiş ve halka daha kaliteli suyun ulaştırılması sağlanmıştır. Proje sayesinde  tesisten gönderilen debi miktarı,  projenin uygulandığı 2010-2013 yılları arasında 8.623.030 m3 azalarak elde edilen su tasarrufu ile arıtma tesisi giderlerine 56.141 TL katkı sağlanmıştır. Aynı şekilde proje, arıtılan  su kalitesinin korunup kayıp ve kaçakların önlenmesinde önemli bir etken olmuş ve tasarruf edilen  8.623.030 m3 su havzalardaki doğal ortamına bırakılmıştır. Depoların uzaktan  kontrol edilmesi sonucunda depolarda görevli personeller farklı birimlerde görevlendirilmiş  ve bu şekilde  3 yılda yaklaşık 300.000 TL’lik bir  kazanım elde edilmiştir.  Su tasarrufu sayesinde yağışın az olduğu dönemlerde   ilçe belediyelerde meydana gelen su kesintilerinin önüne geçilmiştir. Proje kapsamında İsmail Kahraman Kültür merkezinde gerçekleştirilen  bilgilendirme toplantısına şehir Protokol üst düzey yöneticileri, Belediye Başkanları, ve sivil toplum örgüt temsilcileri katılmışlardır. 2009 yılında tamamlanan bu proje, ek bir maliyet getirmeyip Andon İçme Suyu Birliğine bağlı belediyeler için örnek bir proje olmuştur. Proje, ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesindeki diğer projeler arasında en yüksek hibeyi alma özelliğine de sahiptir.

6.    Yöntemi : Bu proje ile su yönetimi için modern teknolojiler kullanılarak hem verimlilik hem de kalite artışı sağlanmıştır.

7.    Projenin Hedef Kitlesi ve Ulaşılabilirlik Oranı : Rize Merkez Belediyesinin su aboneleri, arıtma tesisi personeli, Rize Belediyesi su teknik işleri personeli, depo taşkınlarından olumsuz etkilenen arazi sahipleri ve nihai faydalanıcılar olan Rize halkı (Tüm il)

8.    Projenin Türü : Rehabilitasyon ve Merkezi Sistemle İzleme

9.    Projenin Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı : Proje 540.000 € alınan hibe ile %100 gerçekleşmiştir.

10.     Projenin Süresi : 24 Ay

11.    Projeyi Yürüten Birim : Rizesu Yap-İş Birlik Başkanlığı

12.    Proje için İşbirliği Yapılan Kişi,Kurum ve Kuruluşlar: Rize Belediyesi, Merkezi Finans ve İhale Birimi TR90 Düzey 2 Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) Kalkınma Programı

13.    Projenin Uygulama Başarısı : Projenin %100’lük bölümü tamamlanarak hayata geçirilmiştir.

İçme suyu deposu; Sıva ve boya tamirat işlemi    

            

İçme suyu deposu Vana ve boru aksamı  değişimi  

İçme suyu deposu; Aktüatörlü vana montajı