• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
 • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
 • Arıtma Tesisi
 • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
 • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
 • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
Yatırım Planı ve Çalışma Programı

2016 YILI YATIRIM PLANI VE ÇALIŞMA PROGRAMI

Birliğin Amacı:

Birliği oluşturan yerel idarelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları fakat maddi veya teknik imkanlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getirmelerinde güçlük çektikleri; Rize İli Andon İçmesuyu Tesislerini Yapma ve İşletme hizmetleri ile onarımını, bakımını, yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesi ile enerji üretme ve ürettirme iktisadi faaliyetlerde bulunma ve birliğin mali kaynaklarının artırılmasını sağlamaktır.

A-)TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

            1-Çağın gereklerine uygun ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışı,

            2-Güler yüzlü,anlayışlı,dinleyen ve çözüm üreten bir hizmet bilinci,

            3-Doğru işi, doğru zamanda yapmak,

            4- Yenilikçi ve öncü olmak,

            5-Çalışanın motivasyonunu sürekli hale getirerek hizmet kalitesini korumak,

            6-Kaynakları daha etkin ve verimli kullanılmak.          

 

                        B) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

                        1-Kurumsal yapının geliştirilmesi: Kaliteli hizmet sunmak için kurum çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak, etkin ve verimli olmasını sağlamak.

            1.1-     Organizasyon ve personel yapısının revizyonu

           1.2-      Birimler arası etkileşimin geliştirilmesi ve katılımcı yönetimin oluşturulması

           1.3-      Kurum çalıanlarının motivasyon düzeyinin yükseltilmesi

           1.4-      Kurum içi  güvenlik sisteminin geliştirilmesi

            1.5-     Birliğin amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak.

1.6-     Birlik alanında Andonİçmesuyu tesisleri çevre sorunlarının izlenmesi ve giderilmesi.

                        2-Mali yapının güçlendirilmesi: Yatırım ve hizmetlerin geri dönüşünü sağlamak ve gerekli mali büyüklüğe ulaşmak.

  1.       Birlik gelirlerinin arttırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi

 

  1.       Birlikteki  kaynakların etkin verimli ve tasarruflu kullanımının sağlanması
  1.       Yeni kaynakların oluşturulması

 

  1.       Denk bütçe politikasının sağlanması

 

 1. -Halkla ilişkiler ve Katılımcı Yönetim: Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kalkınma, çevreye duyarlılık, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirmek.

      3.1      Diyalog ve uzlaşı anlayışı halkla iç içe yönetimin ve hizmetin sağlanması

           3.2-      İletişim ve teknoloji kaynaklarından etkin yararlanarak Rize halkının birlik faaliyetlerinden haberdar olması

4 –Teknolojiyi Kullanmak: Teknolojinin etkin ve verimli bir şekilde çalışanların ve vatandaşların hizmetine sunmak.

            4.1      Tesis üniteleri ve Laboratuar’da kullanılan cihazların son  teknolojilere göre yenilenmesi.


Eski cihazlar, sürekli kalibrasyongerektirmekte ve sağlıklı ölçüm yapmamaktadırlar.


Yeni cihazlar, kalibrasyon gerektirmeyip daha hassas ölçüm yapmaktadırlar.
(YAKLAŞIK MALİYET = 12.000,00 TL.)

 

                        4.2-     Tesis işletmesinde etkin kullanılan mevcut kapakların yerine işletmeyi kolaylaştıracak üstün donanımlı aktüatörlü kapakların monte edilmesi.


Eski kapak sistemleri, sürekli arızaya geçmektedir.


Yeni kapak sistemi ile tam sızdırmaz sağlanacak ve  tesisişletmesi aksamayacaktır.
(YAKLAŞIK MALİYET  = 15.000,00 TL.)

 

            4.3-     Durultucu ünitesi çamur tahliye vanalarının değiştirilmesi.


Mevcut vanalar, tam  kapatmayıp motorları sıkça arızalanmaktadır.

 

 


Kullanılacak yeni vanalar, yüksek nemli ortamlarda bile tam sızdırmazlık sağlayarak uzun ömürlü kullanılabilecektir.

(YAKLAŞIK MALİYET = 550.000,00 TL.)

            4.4-     Gaz klor sisteminindeğiştirilmesi.


Mevcut klor sistemine göre çok daha az tehlike arz eden  sıvı klor tesisi kurulacaktır.

 

            (YAKLAŞIK MALİYET = 100.000,00 TL.)

 

            4.5-     Tesis ve su alma yapıları koruma duvarlarının güçlendirilmesi.


Duvarların altını dere boşaltmış olup taşkınlarda tesis’in zarar görme ihtimali bulunmaktadır.

(YAKLAŞIK MALİYET = 50.000,00 TL.)

            4.6-     Tesisteki ünitelerin dış cephelerinin mantolama işleminin yapılması.

(YAKLAŞIK MALİYET = 35.000.00 TL.)

            4.7-     Katodik koruma sisteminin iyileştirilmesi.


İçme suyu isale hatlarını pas ve korozyondan koruyan katodik koruma sistemi yeniden rehabilite edilecektir.


Katodik koruması olmayan çelik borular, paslanır ve zamanla kullanılmaz hale gelir.

(YAKLAŞIK MALİYET = 30.000,00 TL.)

            4.8-     Tesis havalandırma sistemlerinin güçlendirilmesi.

Mevcut havalandırma yetersiz kaldığından, motorlar ve mekanik aksamların ömrü korozyon etkisiyle azalmaktadır.

(YAKLAŞIK MALİYET = 45.000,00 TL.)

            4.9-     Temizsu deposu ve klor temas tankları zeminlerinin yükseltilmesi.

Depo zeminlerinin yükseltilmesi ile   temizlik çalışmaları daha kolay yapılacak ve kısa sürede tamamlanacaktır.

(YAKLAŞIK MALİYET = 50.000,00 tl.)

            4.10-   Tesise alınan suyun potansiyel enerjisinden yararlanılarak enerji üretilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanıp türbinlerin  devreye alınması.


Elektrik panoların montaj çalışmaları yapılırken.
Tesis Enerji santral Binasından bir görünüm.

4.11-   Tesisteki mevcut jeneratörün yedeklenmesi

Yeni jeneratör, mevcut jeneratörün arızalanması durumunda devreye girecek ve  tesis’in kesintisiz işletilmesini sağlayacaktır.

(YAKLAŞIK MALİYET = 60.000,00 TL.)

5. BİRLİK YATIRIM MALİYETLERİ

             

İŞİN ADI

 

 

 

 

 

YAKLAŞIK MALİYET[TL]

Temizsu tankları kapaklarının değiştirilmesi

 

 

45.000,00

Durultucu Ünitesi  Çamur tahliye vanalarının değiştirilmesi

550.000,00

Klor Sisteminin Değiştirilmesi

 

 

 
 

 

 

100.000,00

Filtre Ünitesi kapaklarının değiştirilmesi

 

 

15.000,00

Arıtma tesisine elektronik cihaz alımı

 

 

12.000,00

Tesis akım ayar ve çıkış vanasının değiştirilmesi

 

80.000,00

Katodik koruma sisteminin iyileştirilmesi

 

 

30.000,00

Tesise yedek jeneratör alımı

 

 

 

60.000,00

Filtre Ünitesi havalandırma sisteminin büyütülmesi

 

45.000,00

Temizsu depoları zeminlerinin iyileştirilmesi

50.000,00

Bina ve Ünitelerin dış cephe tamiratı

 

 

35.000,00

Tesis ve su alma yapıları koruma duvarlarının güçlendirilmesi.

   

50.000,00

         

TOPLAM

1.072.000,00

 

 

KODU

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

 

BÜTÇEYE ORANI (%)

2016

01

PERSONEL GİDERLERİ

1.866.850,00

%44,77

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

342.503,00

%8,21

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

649.645,00

%15,59

05

CARİ TRANSFERLER

6.000,00

%0,14

06

SERMAYE GİDERLERİ

945.002,00

%22,66

09

YEDEK ÖDENEKLER

360.000,00

%8,63

GENEL TOPLAM

4.170.000,00

100

 

2016 YILI BÜTÇE TOPLAMI                 =          4.170.000,00 TL.
YATIRIMLAR TOPLAMI                                   =          1.072.000,00 TL.

YATIRIMLARIN BÜTÇEYE ORANI   =          % 25,71

© 2015 RizeSu Yap-İş Birlik Başlanlığı
Tüm hakları saklıdır.

Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr