• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
Rize Entegre Su Projesi (IPA)

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Öncesi 2007-2013 dönemi için mali yardım sağlanması amacıyla IPA (Katılım öncesi yardım aracı) kapsamında Rize Belediyesinin ‘Rize Entegre Su Projesi’ başlığı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmuş olduğu proje, önceliklendirme listesi sıralamasında 4.sırada yer alarak başarılı bulunmuştur.

Belediyenin uzun vadeli (2047 yılı) hizmet iyileştirme ve yatırım ihtiyaçlarının saptanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşavir firması tarafından Arıtma Tesisi ve Belediye teknik personellerinden almış oldukları bilgiler doğrultusunda projenin master planı hazırlanmış olup fizibilitesi ise tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Projenin genel amacı, Türk mevzuatı ve AB müktesebatına göre katılım öncesi yardım aracı(IPA) kapsamında finanse etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere su ve atıksu projelerinin hazırlanmasıdır.

Proje kapsamında  içme suyu temini ile ilgili; İsale hatları, depolar, şehir şebekesi. Atıksu hizmetleri olarakta; atıksu arıtma tesisleri, derin deniz desarjı, yağmur suyu şebekesi gibi tüm alt yapı problemleri çözüme kavuşturulabilecektir.

Ana dağıtım deposuna içme suyu teminini sağlayan ana isale hattının rehabilite edilmeside bu proje kapsamına alınmıştır.

Ana isale hattının iyileştirilmesi depolar ve depolar arası iletim hatlarının yenilenmesi, arıtmada arıtılan suyun daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak olması bakımından bu proje Rizesu Yap-İş Kurumu içinde önemli bir yere sahiptir.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalardan bazıları şunlardır;

Ana isale hattında uzaktan kumanda edilebilen hat ve tahliye vanaları monte edilerek arızaya erken müdahale edilip tamir süresindeki su kayıpları azaltılacaktır. Depoların sızdırmazlığı kontrol edilecek, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğine göre yeniden dizayn edilecektir. Ekonomik ömrünü tamamlamış depoların yerine projeksiyona uygun olarak yeni depolar yapılacaktır. Rize’de su temini alanı içindeki bütün su tüketicilerinin yeterli miktarda ve basınçta, kaliteli su alabilmesi için şebeke basınç bölgelerinin yeniden düzenlenmesi ile içme suyu iletim ve dağıtım sistemleri yeniden planlanacaktır. Dağıtım şebekesinde kayıp ve kaçakların izlenebilmesi için bölgesel ölçüm alanları oluşturulacak olup scada sistemi ile kontrolü sağlanacaktır. Depolar arası iletim hatlarının tümü çelik boru olarak yenilenecektir.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan mevcut ön arıtma ve derin deniz deşarjı yerine yeni ve arıtma verimliliği yüksek ön arıtma tesisleri ve derin deşarj sistemleri yapılacaktır. Yeni yapılacak ön arıtmalar öncesi ve sonrası otomatik numune alma cihazların temini ile deşarj edilen atıksu kontrol edilecektir. Ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut atıksu toplama sisteminin tamamı yenilenecektir. Atıksu toplama sistemi şebekesi yenilenirken tüm derelerin atıksu kuşaklamaları yapılacaktır. Atıksu şebekesi veri tabanı oluşturulacak bu kapsamda tüm şehir için sayısal formda şebeke çizimleri hazırlanacaktır. İçme suyu depoları, dağıtım hatları, atıksu terfi merkezleri ve derin deşarjlarının uzaktan kontrol edileceği SCADA sistemi kurulacaktır. Merkezdeki 6 adet ana dere açık kanal olarak yenilenecek ve korunacaktır. Şehrin gelişimine paralel olarak yüzey suyu drenajlarını sağlamak amacıyla yağmur suyu toplama şebekesi yapılacaktır. Yağmur suyu toplama hatları için veri tabanı oluşturulacak, bu kapsamda sayısal çizimler hazırlanacaktır.

Projenin toplam bütçesi; 30milyon euro, hibe miktarı ise 27,3 milyon euro’dur.

Planlamalar doğrultusunda fizibilite çalışmaları ardından Belediyenin öz kaynakları ile yapılamayan ve öncelikli alt yapı problemleriyle ilgili detay projeler ve akabinde ihale dökümanları hazırlanacaktır. Bu süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşavir firma ve Rize Belediyesi teknik ekipleri tarafından 30 aylık bir sürede tamamlanacaktır.

© 2015 RizeSu Yap-İş Birlik Başlanlığı
Tüm hakları saklıdır.

Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr