• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
Rize'de Su Tarihçesi

 Kentin İçme suyu ihtiyacının çok büyük bir kısmı Güneysu Ada camii mevkiinden karşılanmıştır. Bu tesisler aşağıda açıklanmıştır.

a) Güneysunun 1.5 km kuzeyinde olan tesisler derenin sağ sahilinde drenaj sistemi ve keson kuyular şeklindedir. Tesisler ilk yapıldığında drenaj sistemi ile sular cazibeli iletime imkan veren bir toplama odasına alınmıştır.
 
 
Daha ileriki yıllarda suyun yetmemeye başlaması ile drenajdan daha fazla su toplayabilmek için işletmede dere suyundan takviye yapılmaya başlanmış ayrıca derenin feyezan ettiği dönemlerde de drenaj sistemi tahrip olmuştur. Dolayısı ile drenaj sistemi yapıldığı ilk yıllardaki gibi drene etme kabiliyetini kaybettiğinden derenin bulandığı zamanlarda drenaj sisteminden drene edilmiş suyun alınması mümkün olmadığı için şehre bulanık su gelmeye başlamıştır.
Drenajın sağlıklı çalışmaması ve drene sisteminden elde edilen suyun şehre yetmemeye başlaması üzerine drenajın toplama odasına cazibeli iletim yapabilecek şekilde aynı bölgede 5 adet keson kuyu açılarak sisteme dahil edilmiştir.
1995 yılında ise buradan temin edilen suların şehre yetmemesi üzerine mevcut sistemin 500-600mt. aşağı kısmında 2 yeni keson kuyu daha açılmıştır. Bu kuyulardan elde edilen suları isale hattına cazibeli olarak vermek mümkün olmadığından, kuyulardan drenaj sisteminin toplama odasına terfi mecburiyeti olmuştur. 
b) Yukarıdaki sistemden hariç şehrin batısında Taşlıdere köprü civarında 3 adet keson kuyu olup bunların 2’si çalıştırılmıştır.
 
İhtiyacın temini bahsinde  de anlatıldığı gibi şehrin mevcut suları 2 noktadan;
-Drenaj sistemi ve buna bağlı 5 eski, 2 yeni olmak üzere 7 adet keson kuyu,
-Taşlıdere köprüsü yakınındaki 2 adet keson kuyudan karşılanmıştır.
 
Şematik olarak verilen planda da görüleceği gibi drenaj sisteminden temin edilen sular cazibeli olarak Ø600mm AÇB ve Çelik borularla DM1, DM2 alt kat şebeke depolarına iletilmektedir. Taşlıdere köprüsü yakınındaki 2 keson kuyudan elde edilen suda terfili olarak DM1 deposuna iletilmiştir.
DM1 deposundan ise o bölgenin yüksek kotlu kısımlarına su verebilmek için çift kademeli terfi ile önce DM3, sonrada DM4 depolarına su iletilmiştir. DM2 deposunda da DM5 deposuna şematik planda gösterilen karakteristik değerler ile su terfi edilmiştir.
 
Rize kentinin mevcut su kaynaklarının yetersiz kalması,  drenaj sisteminden temin edilen suların yağışlı günlerde bulanık akması ve klorlamanın düzensiz olması nedeniyle kurulacak bir İçme Suyu Arıtma Tesisinden alınması kararlaştırılmıştır.
© 2015 RizeSu Yap-İş Birlik Başlanlığı
Tüm hakları saklıdır.

Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr